Recepty on-line

Dane zamawiającego

Leki

*Zamówieniu online podlegają tylko leki stałe.

Na ile miesięcy mają być zamówione leki
Na ilu receptach mają być wypisane leki

---------------

Prosimy wypisać poniżej nazwy wszstki leków stałych, na które ma być wystawiona recepta
Załączniki

Odbiór zamówienia

Powyższe oświadczenia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta zamawiającego recepty. Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

KONTAKT Z NAMI

Dane przychodni

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ DOMOWY" M. LOREK, A. KUBIAK

Winnica 3a, 89-200 Szubin kujawsko-pomorskie

e-mail: nzoz.szubin@wp.pl

tel 52 384 99 90

tel 52 524 34 35

Logotyp Lekarz Domowy