Świadczenia lekarskie

 • badanie i porada lekarska
 • diagnostyka z wykorzystaniem badań laboratoryjnych i obrazowych dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 • leczenie zgodne ze współczesną wiedzą medyczną
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe, do opieki długoterminowej
 • opieka nad zdrowym dzieckiem
 • profilaktyczna opieka zdrowotna lekarska nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (w tym realizacja kalendarza szczepień)
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (nie dotyczy przepisów związanych z medycyna pracy)
 • zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę (w tym prowadzenie grup dyspanseryjnych)
 • opieka nad niepełnosprawnymi
 • promocja zdrowia ( programy profilaktyczne i szczepienia ochronne)
 • współpraca z pielęgniarką rodzinną i położną rodzinną
 • współpraca ze świadczeniodawcami z innych poziomów ochrony zdrowia w celu koordynacji działań leczniczych odnoszących się do pacjenta

KONTAKT Z NAMI

Dane przychodni

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ DOMOWY" M. LOREK, A. KUBIAK

Winnica 3a, 89-200 Szubin kujawsko-pomorskie

e-mail: nzoz.szubin@wp.pl

tel 52 384 99 90

tel 52 524 34 35

Logotyp Lekarz Domowy